ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ ЕООД е българска фирма oснована през 2003 година, с традиции в произ-водството на уникални миещи и почистващи препарати собствена марка. Следвайки философията да създава продукти, които са максимално щадящи околната среда и човешкото здраве, през 2018 година ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ ЕООД обогатява портфолиото си с продуктите на база полезни бактерии /пробио-тици/, разработени в сътрудничество… Виж пост Виж още ...

4 причини да работите с нас
Българска продукция
Високо качество
Конкурентни цени
Бърза доставка