„Ако не харесвате бактериите, вие сте на грешната планета.“

КАК ДЕЙСТВА СИСТЕМА CS4?

Бактериите в тази система са под формата на спори.  За да се развие една бактерия са й необходими влага, температура и храна. Напускайки флакона, спорите започват да се хранят, растат и се развиват в продължение на шест дни, като на седмия ден умират.Бактериите от СИСТЕМА CS4 са по-активни в храненето от патогенните /болестотворни/ бактерии и акарите, като по този начин се намалява силно тяхното развитие и популация. Същевременно храна за бактериите от СИСТЕМА CS4 са и екскрементите от акарите, които са най-големия алергенен фактор.

В краткия си живот бактериите от СИСТЕМА CS4 отделят ензими, които деструктурират химическите съединения на миризмите и по този начин ги неутрализират. Така пробиотикът  действа ефективно и дълготрайно, като пречиства въздуха,  повърхностите и предметите около нас и премахва неприятните миризми от мазнини, цигарен дим, домашни любимци, влага, пот, урина, парфюми, органични алергени и др.

Естественият произход на СИСТЕМА CS4 подпомага поддържането на екологична чистота и равновесие в обкръжаващата средa.

ЗА КЪДЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРОДУКТИТЕ СЪС СИСТЕМА CS4?

СИСТЕМА CS4 е патентована технология, предназначена да пречисти въздуха и повърхностите в затворени обществени пространства и в нашите домове, правейки ги по-здравословни.

Пробиотичните щамове на СИСТЕМА CS4 може да се използват в хотели, ресторанти, офиси, училища, болници, SPA и търговски центрове и в други обществени зони, в които хората живеят и работят .

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМАТА CS4

Продуктите са:

100% естествени                екологично чисти

без алергени                        без ГМО

безопасни при вдишване и биоразградими безвредни за човека, животните и околната среда.

СИСТЕМА CS4 превъзхожда по всички показатели за безвредност и безопасност ароматизаторите, които масово се използват в ежедневния бит. Чрез конвекционалните арома-тизатори във въздуха около нас се впръскват аромати с „тежки“ молекули, като много от тях могат да причинят алергии.

Те не решават проблема, а само потискат миризмите,  доминирайки над тях.

 

БЕЗОПАСНОСТ НА СИСТЕМАТА CS4

Щамовете от СИСТЕМА CS4 са депозирани в  BCCM-LMG /Belgian Coordinated Collections of Microorganisms/ и са вписани от Европейската асоциация за безопасност на храните /EFSA/ като агенти с квалифицирана презумция за безопасност /QSP/ – нетоксични.

Всички безопасни качества на системата CS4 са потвърдени от респираторни и цитотоксични тестове, проведени от BioSafe – Biological Safety Solution във Финландия и лабораторията на LPT по фармакология и токсикология (LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology) в Германия.