GRILL Специализирани почистващи препарати

Гелообразен алкален препарат за премахване на трудно отстраними замърсявания и нагар от марзнини, печки, фурни и съдове.
Разфасовки: 750 ml, 5 L

GRILL Информационен фиш