„Ако не харесвате бактериите, вие сте на грешната планета.“

Следвайки философията да създава продукти, които са максимално щадящи околната среда и човешкото здраве, през 2018 година ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ ЕООД обогатява портфолиото си с продуктите на база полезни бактерии /пробиотици/, разработени в сътрудничество с компании от Белгия, Холандия и Германия.

В тези препарати е използвана комбинация от няколко вида специално селектирани грам положителни полезни бактерии от семейството Bacillius, наречена КОНСОРЦИУМ CS4.

 

КАК ДЕЙСТВА КОНСОРЦИУМ CS4?

Бактериите в КОНСОРЦИУМ CS4 са под формата на спори. За инициирането на една спора в  бактерия са  необходими определени фактори: влага, температура и храна. Напус-кайки флакона, спорите намират подходящите условия за развитие. Основен хранителен източник за бактериите са органичните съединения, намиращи се в околната среда. Жизненият им цикъл продължава шест дни, като на седмия ден те са генетично програмирани да  умират.

Бактериите от КОНСОРЦИУМ CS4 се конкурират по отношение на храненето с патогенните бактерии и акарите.

По този начин се намалява силно развитието и популация на патогенни бактерии и акари.  Същевременно храна за бактериите от КОНСОРЦИУМ CS4 са и екскрементите от акарите, които са най-големия алергенен фактор в битови условия. В краткия си живот бактериите от КОНСОРЦИУМ CS4 отделят и ензими, които деструктурират химическите съединения на миризмите и по този начин ги неутрализират. Така КОНСОРЦИУМ CS4  изпълнява ролята на естествен биологичен филтър, като пречиства въздуха,  повърхностите и предметите около нас, премахва органичнте алергени и  неприятните миризми от мазнини, цигарен дим, домашни любимци, влага, пот, урина, парфюми, и др.

 

Пробиотичните щамове на КОНСОРЦИУМ CS4 може да се използват в хотели, ресторанти, офиси, училища, болници, SPA и търговски центрове и в други обществени зони, в които хората живеят и работят.

Естественият произход на КОНСОРЦИУМ CS4 подпомага поддържането на екологична чистота и равновесие в обкръжаващата средa.

КОНСОРЦИУМ CS4 превъзхожда по всички показатели за безвредност и безопасност ароматизаторите, които масово се използват в ежедневния бит. Чрез конвекционалните ароматизатори във въздуха около нас се впръскват аромати с „тежки“ молекули, като много от тях са потенциални алергени.  Те не решават проблема, а само подтискат миризмите,  доминирайки над тях.

БЕЗОПАСНОСТ НА КОНСОРЦИУМ CS4

Щамовете от КОНСОРЦИУМ CS4 са депозирани в  BCCM-LMG /Belgian Coordinated Collections of Microorganisms/ и са вписани от Европейската асоциация за безопасност на храните /EFSA/ като агенти с квалифицирана презумция за безопасност /QSP/ – нетоксични.

Всички безопасни качества на КОНСОРЦИУМ CS4 са потвърдени от респираторни и цитотоксични тестове, проведени от BioSafe – Biological Safety Solution във Финландия и лабораторията на LPT по фармакология и токсикология (LPT Laboratory of Pharmacology and Toxicology) в Германия.

 

ЗА КЪДЕ СА ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРОДУКТИТЕ С КОНСОРЦИУМ CS4?

 ROOM PROBIOTIC пречиства въздуха и повърхностите в затворени обществени пространства и в нашите домове, правейки ги по-здравословни и неутрализира неприятните миризми от мазнини, цигарен дим, домашни любимци, влага, пот, урина, парфюми, и др.;

 BED PROBIOTIC премахва източниците на дискомфорт и алергии, причинени от акарите;

 SHOES PROBIOTIC успешно предотвратява появата на неприятна миризма в обувките и намалява риска от гъбични инфекции на краката.

PETPROBIOTIC отстранява неприятните миризми от котешка тоалетна по естествен начин.

 

 

Заключение_БАН