ShoesProbiotic Нови предложения

ShoesProbiotic премахва неприятните миризми в обувките, подтиска развитието на Candida albicans и чувствително намалява риска от гъбични инфекции на краката.

ShoesProviotic съдържа пробиотични бактерии, тествани от независими лаборатории и вписани в Европейската асоциация за безопасност на храните /EFSA/ като агенти с квалифицирана презумция за безопасност /QSP/ – нетоксични. Безопасността им е доказана чрез респираторни и цитотоксични тестове. Продуктът е класифициран като безопасен съгласно регламент (ЕО) N0 1272-2008 (CLP)

Разфасовка: 100 мл

SHOES PROBIOTIC SPRAY  Информационен фиш