През 2020 г. „Перилис Трeйдинг” ЕООД кандидатства по процедура за финансиране BG16RFOP002-1.026 МИГ Девня –Аксаково – Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията. Внедряването на иновативни продукти, с цел повишаване на общата конкурентоспособност на дружеството, е системна и последователна визия на ръководството. През 2018 г. ПЕРИЛИС ТРЕЙДИНГ стартира производство на иновативни за нашата страна… Виж пост Виж още ...

4 причини да работите с нас
Българска продукция
Високо качество
Конкурентни цени
Бърза доставка